Standardele internationale ale sistemului de securitate a muncii

Existã deja atât reglementãri legale europene, cât și poloneze, în ceea ce privește nivelul de protecție a persoanelor în ceea ce privește semnele de pericol de explozie. Dintre aceste documente europene, Directiva 99/92 / CE din 16 decembrie 1999 este una dintre principalele cerințe minime ale Uniunii Europene pentru îmbunãtãțirea nivelului de încredere și de sãnãtate a lucrãtorilor potențial expuși riscului de atmosfere explozive.

Acest document stabilește cerințe pentru fiecare angajator. În primul rând, solicitã angajatorului sã garanteze siguranța oaspeților sãi atunci când desfãșoarã activitãți normale în zona instalației. În plus, are ca scop prevenirea concentrațiilor explozive în casã. În același timp, previne sursele de aprindere care pot declanșa o explozie în orice soluție. În plus, aceastã regulã dorește sã reducã efectele foarte dãunãtoare ale unei explozii. Și în Republica Polonã existã acte normative care sunt decise prin prevederile din domeniul menționat mai sus. Aceasta se referã în primul rând la ordonanța din 29 mai 2003, în gândirea cerințelor minime pentru siguranța și igiena muncitorilor la locul de muncã, în care oamenii pot experimenta o atmosferã explozivã (Journal of Laws No. 1007 din 2003, item 1004 și o Regulamentul din 8 iulie 2010 în ceea ce privește cerințele minime privind încrederea și igiena ocupaționalã, legate de posibilitatea existenței unei atmosfere explozive în fundal (Oficial al Legilor din 2010, nr. 138, punctul 931, care aplicã directiva menționatã mai sus.Siguranța împotriva exploziilor este protejatã împotriva exploziilor, care este utilizatã pentru a ajuta nu numai la stocarea produselor, ci și la valoarea angajaților. Prin urmare, aceștia sunt îngrijorați în special de faptul cã angajatorii ar trebui sã desemneze zone potențial explozive. În plus, se fac încercãri de verificare a sistemelor anti-explozive deja existente, care joacã o poziție extrem de importantã în cadrul domeniului de siguranțã la explozie. În același timp, ar trebui dezvoltate materiale precum evaluarea riscului de explozie și documentul privind protecția împotriva exploziilor. Aceste texte se bazeazã pe regulamentul ministrului afacerilor mentale și administrației din 7 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 109, nr. 719, pe baza legilor și a specificațiilor tehnice aplicabile, precum și a regulamentelor ministrului economiei din 8 iulie 2010 (Jurnalul de Legi din 2010, nr. 138, postul 931.