Pret de inregistrare mobila

Fiecare antreprenor care deține un registru de numerar fiscal pe nume propriu se confruntã cu alte probleme pe o bazã zilnicã, care pot genera și dispozitive. Ca orice echipament electronic, casele de marcat nu sunt independente de boli și uneori pot strica. Nu toți proprietarii afacerilor știu cã, la un moment dat, când registrul se face folosind case de marcat, ar trebui sã fie un alt astfel de dispozitiv - numai în caz de eșec al celui de bazã.

Lipsa unui casier de rezervã pentru vânzarea de produse sau servicii poate duce la impunerea de penalitãți de cãtre biroul fiscal, deoarece acest lucru va împiedica ruperea scrisorii de vânzare atunci când dispozitivul principal se descompune. Documentele stocate împreunã cu casa de marcat ar trebui sã includã un registru al serviciilor de înregistrare fiscalã fiscalã. Lista include nu numai reparațiile aparatului, ci și sfaturile fiscalizãrii casetei de schimb sau schimbãrile din memoria sa. În serviciul de artã, numãrul unic trebuie sã fie introdus așa cum a fost dat de cãtre casa de bani de cãtre biroul fiscal, numele societãții și adresa sediului în care este tratatã suma. Toate aceste noutãți sunt necesare pentru succesul inspecțiilor fiscale. Orice corecție în memoria casei de marcat aderã adesea la serviciul specializat, prin care toți antreprenorii care folosesc casele de marcat trebuie sã semneze un contract. Mai mult - ar trebui sã informați biroul fiscal cu privire la orice modificare a serviciului de casierie. Vânzãrile pe sume fiscale ar trebui sã aibã loc într-o formã continuã, deci dacã registrul de numerar este plin, trebuie sã înlocuiți memoria cu una nouã, având în același timp o citire de memorie. Citind memoria casei de marcat poate fi - ca și schimbarea fãcutã de ea, dar numai de cãtre o entitate autorizatã. În plus, aceastã activitate trebuie fãcutã în prezența unui angajat al biroului fiscal. Din citirea casei de marcat fiscale, se compune un protocol corespunzãtor, copia cãreia este trimisã biroului fiscal, iar alta cãtre antreprenor. El are nevoie ca acest protocol sã fie pãstrat împreunã cu documentele ulterioare legate de casa de marcat - minusul lui poate crea o pedeapsã de la birou.