Obligatiile angajatorului cu privire la securitatea sociala

Împreună cu legea ministrului economiei 8 iulie 2010 în istoricul cerințelor minime pentru sănătate și siguranță la locul de muncă, legate de perspectiva unei atmosfere explozive la locul de muncă (Journal of Laws din 30 iulie 2010, fiecare angajator a cărui instalație folosește tehnologii care provoacă un pericol de explozie este responsabil să pregătească documentul corespunzător menționat în textul legal.

Documentele de protecție împotriva exploziei reprezintă o scrisoare de protecție împotriva exploziei (prescurtată DZPW reglementează strict principiile de lucru în atmosfere potențial periculoase și pune o serie de obligații angajatorului pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru a reduce riscul de aprindere și explozie. Angajatorul este responsabil pentru:- prevenirea începerii unei atmosfere potențial explozive;- prevenirea aprinderii în cele menționate mai sus atmosferă,- limitarea efectelor negative ale unei eventuale explozii pentru a asigura protecția vieții și a sănătății angajaților.

Angajatorul trebuie să acorde și să aloce garanții. Documentul de protecție împotriva exploziei trebuie să includă o descriere a controlului sistematic al măsurilor de siguranță, calendarul întreținerii echipamentelor, evaluarea riscului de explozie, probabilitatea surselor de aprindere, tipuri de metode utilizate, instalații, substanțe fiind o sursă potențială, efectele estimate ale oricărei explozii. În plus, el participă la domeniul de lucru pentru a separa spațiile corespunzătoare din zona de pericol rapid și a aloca gradul de probabilitate de explozie în ele.Angajatorul este obligat să dea măsurile minime de securitate prevăzute de lege. Documentul trebuie creat înainte de a oferi angajatului locul de muncă la risc. Pozițiile periculoase ar trebui să fie clar marcate cu un marcaj triunghiular galben, cu un chenar negru și o inscripție EX neagră la mijloc. La DZPW, angajatorul se angajează să asigure evacuarea atunci când ajunge în pericol.