Manualul de utilizare al casei de marcat

Fiecare antreprenor care este o casă de marcat într-o companie strânsă se luptă cu problemele rămase, care pot crea și feluri de mâncare. La fel ca toate echipamentele de calculator, casele de marcat nu sunt lipsite de defecte și uneori sunt defalcate. Nu un proprietar al companiei știe că, în toate punctele în care înregistrările sunt făcute cu ajutorul unei case de marcat, el ar trebui să-și amintească al doilea astfel de dispozitiv - desigur în cazul eșecului primului.

https://electricity-saving-b.eu/ro/

Lipsa unui registru de numerar de rezervă elzab în timpul vânzării ulterioare de bunuri sau asistență poate duce la impunerea de penalități de către biroul fiscal, deoarece acest lucru va împiedica listele de vânzări pe perioada defalcării dispozitivului principal. Documentele păstrate împreună cu casa de marcat trebuie să includă broșura serviciului de casă. În acest text, sunt luate în considerare doar reparațiile dispozitivului, dar sunt luate în considerare și datele privind fiscalizarea casei de marcat sau modificările memoriei sale. În activitatea de serviciu, înscrierea necesită un număr unic, care a fost atribuit registrului de casă de către organul fiscal, numele companiei și adresa locației în care sunt utilizate numerarul. Toate aceste mesaje sunt necesare în cazul inspecțiilor fiscale. Toate noutățile aflate în cunoștința registratorului de numerar, în plus, repararea acesteia aparține activităților unui serviciu specializat cu care fiecare antreprenor care utilizează case de marcat ar trebui să efectueze un contract semnat. Ce este foarte important - trebuie să informați biroul fiscal cu privire la orice modificare a tehnicianului de la casierie. Vânzările la casele de marcat ar trebui să se încheie într-un stil continuu, astfel încât dacă memoria registrului de marcat este plină, trebuie să vă schimbați părerea pentru alta, amintind că ați citit memoria. Citirea memoriei de la casa de marcat pe care o trăiți - de asemenea, la schimbarea acesteia, făcută și numai de o entitate autorizată. În plus, această lucrare ar fi realizată în prezența unui angajat al biroului fiscal. Un raport corespunzător se face din citirea memoriei registrului de casă, dintre care o copie este trimisă biroului fiscal și o copie rămasă antreprenorului. El trebuie să păstreze acest raport în conformitate cu diverse documente conectate la casa de marcat - minusul său poate crea o sancțiune impusă de birou.