Echipa de zone periculoase

Directiva ATEX (Atmosphères Explosibles, cunoscutã și sub numele de Directiva 94/9 / CE, este un regulament al Uniunii Europene care definește cerințele esențiale ale produselor destinate administrãrii în atmosfere potențial explozive. Majoritatea mașinilor și echipamentelor utilizate în minele de cãrbune sunt expuse riscului de explozie a prafului de metan și a cãrbunelui, iar directiva ATEX se aplicã instrumentelor și sistemelor de protecție destinate operãrii în zone expuse pericolului de explozie. Pânã la ultima datã, reglementãrile de securitate din unele țãri ale Uniunii Europene se deosebeau una de alta, ceea ce a constat într-o dificultate semnificativã în schimbul liber de mãrfuri între țãrile membre.Din ultimul motiv, a fost creatã directiva ATEX unificatoare, care a unificat desenele existente și, probabil, a facilitat circulația produselor în Acordul european. În punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 100a din Tratatul de la Roma, cel mai important aspect al directivei ATEX este garantarea liberei circulații a mãrfurilor care asigurã un grad ridicat de protecție împotriva exploziilor. În ceea ce privește dispozitivele destinate funcțiilor în zonele expuse riscului de explozie, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au emis, la 23 martie 1994, Directiva ATEX 94/9 / CE, achiziționatã într-un apartament la 1 iulie 2003. În plus, Directiva 1999/92 / CE ATEX137 (numitã și ATEX USERS a fost adoptatã la 16 decembrie 1999, care se referã la cerințele minime de siguranțã pentru poziția în sensuri în care existã riscul unei atmosfere explozive. Directiva 94/9 / CE ATEX a început sã intre în vigoare la 1 iulie 2003 și a înlocuit directivele anterioare 76/117 / CEE și 79/196 / CEE.

Marcajul CE (fr Conformité Européennenumãrul de identificare al organismului de certificareSimbolul de execuțiegrup de exploziicategorie de dispozitivetipul de protecție împotriva exploziilorexplozivclasã de temperaturã

https://neoproduct.eu/ro/mulberry-s-secret-un-ser-unic-pentru-decolorarea-si-imbunatatirea-starii-pielii/

Vã recomandãm formarea Atex