Casa de marcat fiscala

XG-55

Fiecare antreprenor care are propriul case de numerar pe nume propriu se confruntã cu probleme noi în fiecare zi pe care aceste dispozitive le pot crea. La fel ca toate echipamentele informatice, casele de marcat nu sunt independente de avantaje și uneori pot strica. Nu toți proprietarii afacerilor știu cã, în orice moment în care se înregistreazã un registru de numerar, ar trebui sã fie un nou dispozitiv - doar pentru eșecul celui perfect.

Lipsa unui casier de rezervã în timp ce vând produsele sau ajutorul poate crea sancțiuni de cãtre biroul fiscal, deoarece va împiedica înregistrarea înregistrãrilor de vânzãri în momentul defectãrii dispozitivului principal. Documentele stocate în conformitate cu casele de marcat ar trebui sã includã o broșurã de service pentru case de marcat. În acest material nu sunt introduse numai toate reparațiile aparatului, dar existã și date despre fiscalizarea casei de marcat sau despre schimbãrile din memoria sa. În timpul lucrãrilor de serviciu, trebuie de asemenea sã fie introdus un numãr unic, care a fost transmis casieriei de cãtre biroul fiscal, numele întreprinderii și adresa sediului în care este folositã suma. Toate aceste consilii sunt valabile pentru succesul auditului biroului fiscal. Toate cãile ferate, care conștientizeazã cuferele, o schimbã, de asemenea, la activitãțile unui serviciu specializat, pe care fiecare antreprenor care utilizeazã casele de marcat trebuie sã semneze un contract. Ce este important - ar trebui sã informați Biroul fiscal cu privire la fiecare schimbare a serviciului de casier. Vânzãrile la casele de marcat ar trebui sã se încheie cu tehnologia continuã, astfel încât, dacã registrul de numerar este plin, opinia trebuie schimbatã pentru altul, în timp ce amintesc sã citiți memoria. Citirea memoriei casei de marcat poate fi - ca și schimbarea ei, dar și numai de cãtre o entitate autorizatã. În plus, aceastã activitate trebuie finalizatã în prezența unui angajat al Biroului fiscal. Din citirea casei de marcat fiscale se pregãtește un protocol corespunzãtor, un exemplar al cãrui exemplar se deplaseazã la biroul fiscal și altul la antreprenor. Aceasta impune ca acest protocol sã fie stocat în conformitate cu documentele suplimentare legate de caseta de marcat - eroarea acestuia poate conduce la impunerea de cãtre acesta a unei sancțiuni.